Prèstec i reproducció

Préstec

Els usuaris de la Biblioteca poden disposar d’un màxim de sis documents durant quinze dies per als llibres i una setmana per a les pel·lícules i bandes sonores, prorrogables telefònicament, per correu electrònic, des del propi catàleg o mitjançant el nostre formulari de contacte, sempre que aquests documents no hagin estat sol·licitats per un altre lector.

El retard en el retorn es penalitza per dia i document amb un punt. Acumulats 18 punts, es bloquejarà el servei de préstec durant 7 dies.

La Biblioteca també realitza préstecs interbibliotecaris. En aquest cas, responem a les sol·licituds de biblioteques externes sempre que es cobreixin les despeses corresponents.

Reproducció

La Biblioteca disposa d’una fotocopiadora en color accessible per a tots els usuaris. Es poden realitzar fotocòpies d'autoservei en blanc/negre o color abonant les tarifes vigents.

El servei de fotocòpies queda regulat per la normativa de la propietat intel·lectual i sota el criteri del personal de la Biblioteca per tal de preservar el fons documental.

També s’ofereix un servei de digitalització de fons sota demanda.

 

foto