Avís legal

Condicions generals del web

www.filmoteca.cat és un domini a Internet creat per la Filmoteca de Catalunya amb caràcter informatiu, gratuït i per a l’ús personal dels seus usuaris. L’objectiu del web és difondre públicament els serveis i activitats de la Filmoteca de Catalunya. La titularitat del domini pertany a l’Institut Català de les Empreses, entitat de dret públic de la qual depèn la Filmoteca de Catalunya.

L’accés al web per part dels usuaris és gratuït i no exigeix la prèvia subscripció o registre.

Tots els continguts del lloc web www.filmoteca.cat són propietat de la Filmoteca de Catalunya o de tercers que hagin autoritzat el seu ús a la Filmoteca de Catalunya o a la Generalitat de Catalunya, en general. La seva comunicació pública a través del web www.filmoteca.cat no implica en cap cas la cessió, renúncia i transmissió, total o parcial, dels drets corresponents a la propietat intel·lectual. La infracció dels drets de propietat intel·lectual per part de l’usuari es troba subjecta a l’exigència de responsabilitat legal corresponent per a qualsevol ús, fora dels permisos, que suposi la violació d’aquests drets.

La Filmoteca de Catalunya únicament es farà responsable de la informació continguda en aquest web que hagi estat generada per la pròpia institució. La Filmoteca de Catalunya no es farà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs, ni de les opinions manifestades pels usuaris a través de les eines de participació que es poguessin desenvolupar.

La Filmoteca de Catalunya no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

Modificacions en el web

La Filmoteca de Catalunya es reserva el dret de modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del lloc web, així com dels serveis que aquest ofereix.

Publicitat legal

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials.

Protecció de dades personals

D’acord amb el previst per la normativa de protecció de dades de caràcter personal, s’informa les persones interessades que les seves dades seran recollides i tractades en el marc de l’activitat de difusió de la cultura cinematogràfica que realitza la Filmoteca de Catalunya, de la qual n’és responsable l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC),  amb NIF Q-0801212-B i domicili al Passatge de la Banca, 1, 08002 Barcelona, que té per finalitat la difusió de l’activitat que realitza la Filmoteca de Catalunya, mitjançant distribució de suports impresos i comunicació pública per Internet i altres xarxes, i realitzar estudis de públic. El consentiment de les persones constitueix la base legal per al tractament d’aquestes dades. Les persones titulars de les dades poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat de les dades, presentació de reclamació davant l’autoritat de control i sol·licitud de limitació, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça filmoteca.cultura@gencat.cat

Cookies

Aquesta web utilitza cookies per millorar la seva experiència d'usuari. Si l'usuari continua navegant per la web, considerarem que està donant el seu consentiment a l'ús d'aquestes cookies.