Condicions generals de venda d'entrades

L’adquisició d’una entrada, abonament o invitació de la Filmoteca de Catalunya comporta l’acceptació de les condicions següents:
Entrades

1. L’entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, la Filmoteca no en garanteix l’autenticitat si no ha estat adquirida o bescanviada a les taquilles de la Filmoteca o mitjançant la venda en línia al web filmoteca.cat. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritza la Filmoteca a privar l’accés al seu portador. En aquests casos, l’organització declina tota responsabilitat.

2. És condició per a l’admissió disposar de l’entrada completa i en bon estat.

3. No es pot accedir a sales de projecció amb cap mitjà de transport (bicicletes, patinets, monopatins...).

4. El client ha de comprovar que l’entrada que ha adquirit és la que desitja (horari, dia i film, entre altres dades), ja que no es fan canvis ni devolucions de l’import.

5. La Filmoteca es reserva el dret a fixar un nombre màxim de venda d’entrades per persona.

6. La Filmoteca es reserva el dret a modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, la programació de cinema, les dates, els horaris, els formats o la versió de projecció, així com les presències anunciades, com també a anul·lar la sessió programada.

7. Una vegada adquirida l’entrada no pot ser canviada, ni l’import tornat, excepte per cancel·lació de la sessió, cas en el qual la Filmoteca es compromet a bescanviar-la per una invitació per a una altra sessió o a tornar-ne l’import, només si es tracta d’entrades comprades a les taquilles. Tanmateix, si la suspensió es produeix per causes fortuïtes o per causa major, la Filmoteca no està obligada en cap cas a reemborsar-ne el preu.

8. Com a norma general, no es permet l’entrada de públic a les sales un cop iniciada la projecció.

9. La Filmoteca es reserva el dret d’admissió. El portador d’aquesta entrada es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte. La Filmoteca no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.

10. El portador de l’entrada es compromet a ser respectuós amb la projecció i amb el personal del recinte, a desconnectar els telèfons mòbils i tota mena d’alarmes abans d’accedir a les sales i a no menjar, beure ni fumar a l’interior de l’edifici. Així mateix, es prohibeix l’entrada d’animals, excepte els gossos d’assistència.

11. Si es necessita alguna mena d’atenció especial, cal enviar un correu electrònic a l’adreça filmoteca.taquilla@gencat.cat.

12. Es prohibeix fer fotografies, amb flaix o sense, filmar o enregistrar a les sales de projeccions, a les exposicions i a la Biblioteca del Cinema, com també entrar al recinte amb qualsevol objecte o producte que la Filmoteca consideri perillós o que estigui prohibit per la normativa vigent. A aquest efecte, el portador de l’entrada autoritza la Filmoteca a fer, d’acord amb la Llei, les revisions o registres personals i de tinences que calguin per verificar que es compleixen les condicions d’accés.

13. La Filmoteca no es fa responsable de les pèrdues, els robatoris, els deterioraments, els danys o els perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al seu recinte.

14. Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, la suspensió, la modificació o l’anul·lació de la sessió de cinema s’ha d’adreçar a les taquilles de la Filmoteca amb la presentació d’aquesta entrada.

15. Per a qualsevol dubte o consulta, el client es pot adreçar per correu electrònic mitjançant l’adreça filmoteca.taquilla@gencat.cat, per telèfon, al 935 671 070, o a les taquilles de la Filmoteca, situades a la plaça de Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona.

 

Abonaments


1. Les entrades dels abonaments nominals, amb els carnets Amic de la Filmoteca o Aula de Cinema, s’han d’utilitzar durant la vigència de l’abonament. Fins a dues entrades per a cada espectacle.

2. La Filmoteca no garanteix les localitats de les sessions de cinema: es recomana fer les reserves amb prou temps.

3. Les persones abonades, amb els carnets Amic de la Filmoteca o Aula de Cinema, tenen dret a fer una reserva o un bescanvi d’entrades per a les sessions de cinema:
- Per correu electrònic: filmoteca.taquilla@gencat.cat
- Per telèfon: 935 671 070 (de dimarts a divendres, de 10.00 a 14.00 h)
- A les taquilles, en horaris de taquilla
- Per internet

4. Les entrades reservades es lliuren a les persones abonades fins a 15 minuts abans de la sessió. Si 15 minuts abans de l’inici de sessió les entrades no s’han recollit, la Filmoteca es reserva el dret d’alliberar aquestes reserves.

 

Venda en línia


1. La venda en línia només està disponible per a les sessions de cinema i fins a una hora abans de l’inici de la sessió.

2. Per accedir a la Biblioteca del Cinema i a les exposicions, cal passar per les taquilles de la Filmoteca.

3. El nombre màxim de compra d’entrades per persona/sessió és de 10 entrades.

4. La Filmoteca es reserva el dret a modificar el nombre màxim de compra d’entrades.

5. La venda en línia només està disponible per a les entrades següents:
a. Entrades de tarifa general (4 euros)
b. Entrades de tarifa de programació familiar: 2 euros per als infants i tarifa reduïda (3 euros) per als adults acompanyants (màxim 2 acompanyants amb tarifa reduïda)
c. Entrades amb el carnet Amic de la Filmoteca
d. Entrades amb el carnet Aula de Cinema (per al cicle Aula de cinema)

6. Per a les entrades a preu reduït, cal passar per les taquilles de la Filmoteca i fer la compra amb l’acreditació corresponent.

7. Un cop feta la compra no s’accepten canvis ni devolucions.

8. En cas de canvi de programació o d’anul·lació de la projecció, s’informarà per correu electrònic i es tindrà dret a bescanviar l’entrada per una invitació per a una altra sessió.

9. En finalitzar el procés de compra, s’envia un correu electrònic amb el comprovant.

10. És imprescindible portar el comprovant imprès el dia de la visita o descarregar-se el document al telèfon mòbil.

11. Si es necessita alguna mena d’atenció especial, cal enviar un correu electrònic a l’adreça filmoteca.taquilla@gencat.cat i indicar el codi del localitzador de la compra.

12. Per als abonats, amb els carnets Amic de la Filmoteca o Aula de Cinema, per obtenir les entrades cal introduir el número d’abonament que figura al carnet i el correu electrònic facilitat en adquirir l’abonament.

13. Per a qualsevol incidència, dubte o aclariment, cal enviar un correu electrònic a filmoteca.taquilla@gencat.cat o trucar a la Filmoteca, al telèfon 935 671 070.