Dossier Film (INCLÒS A Aula de cinema 2022/2023)

El paper dels arxius fílmics

Introducció

Els arxius fílmics són una de les fonts primàries de la Història del Cinema. Proposem algunes experiències concretes del Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya.

Fitxa tècnica: Copa Catalunya (carrera de automóviles)

Direcció

Ricard de Baños

Producció

Hispano Films

Any

1910

Fitxa tècnica: La maison des revenants

Direcció

Segundo de Chomón   

Producció

 

Ibérico Films per a Pathe

Any

1911

Fitxa tècnica: Bobbed Hair

Direcció

Alan Crosland   

Producció

Warner Bros

Any

1925

Fitxa tècnica: Excursions per Catalunya. De Girona a Figueres

Direcció

Josep Fontanet Manén

Any

1930

Fitxa tècnica: Civilització...?

Direcció

Josep Arrufat Noy 

Any

1936

La crítica diu

Segundo de Chomón i el cinema varen emergir sota una Barcelona en construcció, plural, contradictòria i plena d’oportunitats que el futur cineasta va saber aprofitar per a convertir-se en un tècnic competent i necessari per les grans productores del moment. En aquest camí de formació i consolidació internacional, de manera discreta, quasi invisible, Chomón va participar en molts dels projectes per fer de la ciutat un centre de producció, distribució i exhibició mundial. La coincidència de que Barcelona i Chomón poguessin iniciar a la vegada les seves respectives carreres cinematogràfiques ha estat clau per la Filmoteca de Catalunya, que ve reivindicant la seva figura des de 1995. Aquests esforços varen contribuir a un major coneixement dels inicis del nostre cinema, i revelen les seves singularitats, que tenen una importància capital en els aspectes tècnics i industrials.  

La nostra col·lecció Chomón, que reuneix 150 títols procedents de la FIAF, ha estat determinant per al projecte de difusió internacional de l’obra del cineasta. Al 2021, amb ocasió del 150 aniversari del seu naixement, el govern de Catalunya li va atorgar un rang de commemoració oficial, impulsant nombroses activitats i projectes amb el doble objectiu d’actualitzar les seves dues etapes a Barcelona ( 1901-1906 i 1910-1912), i de connectar les seves pel·lícules amb les audiències del segle XXI.  

[...] 

Conservar per difondre és un lema que guia i anima als arxius fílmics de la FIAF, promovent projectes de col·laboració. Gràcies a aquest esperit, durant els anys noranta, la Filmoteca de Catalunya va poder iniciar la col·lecció Chomón. A partir del catàleg dels 500 títols de Chomón establert per l’historiador JG Tharrats, es va procedir a localitzar materials, donant com a resultat 95 títols: 64 de Chomón com a director, 24 com a càmera/efectes especials i 7 com a colorista. 31 d’aquests títols procedeixen de fons propis i altres 64 són còpies de diverses institucions, entre elles 15 arxius de la FIAF. Aquesta col·lecció es composa actualment de 304 materials fotoquímics, 19 nitrats i 285 acetats; 274 en 35mm, 25 en 16mm, 3 en 9’5mm i, per últim, 2 en S8mm. Es presenten en diferents versions, en blanc i negre, amb aplicacions de color, completes o només per fragments; algunes amb degradacions i amb qualitats fotogràfiques molt diverses.  

Cardona, R; Bruzzo, M. “Segundo de Chomón y Barcelona, una atracción renovada: a propóstito del 150 aniversario de su nacimiento. A Journal of Film Presservation, iss 106  (2022) 

 

La Filmoteca de Catalunya és membre de la Federació internacional d’Arxius Cinematogràfics des de l’any 1992. La seva condició de membre permanent comporta deures que en part estan previstes en el codi ètic elaborat per la Fiaf. 

Aquest text afirma en el preàmbul que “els arxius cinematogràfics i els arxivers són els guardians del patrimoni mundial de les imatges en moviment. A ells els correspon protegir aquest patrimoni i transmetre’l a la posteritat en les millors condicions possibles i de la forma més fidel possible a l’original. Els arxius cinematogràfics tenen el deure de respectar als originals que conserven, sempre que aquests documents estiguin en bon estat. Quan les circumstàncies obliguen a traslladar els originals a un nou suport, els arxius tenen el deure de respectar el format dels originals”.  

[...] Els arxius de cinema reconeixen que el seu primer deure és conservar les col·leccions de les quals són responsables, fer-les accessibles de manera permanent per a la recerca, l’estudi i la projecció pública, sempre que aquestes activitats no s’oposin a la deguda conservació de les col·leccions. 

Bruzzo, M. “La copie espagnole du Voyage dans la Lune: un objèt a restituir” a 1985; Paris, Iss. 69 (2013) 

Bibliografia

Bruzzo, M. “La copie espagnole du Voyage dans la Lune: un objèt a restituir” a 1985; Paris, Iss. 69 (2013): p. 123-125. 

Cardona, R; Bruzzo, M. “Segundo de Chomón y Barcelona, una atracción renovada: a propóstito del 150 aniversario de su nacimiento. A Journal of Film Presservation, iss 106  (2022): p. 95-105. 

Ribas, I. “Chomón, Barcelona i el cinema, afinitats electives : apunts sobre l'evolució, les possibilitats i les crisis de la indústria cinematogràfica a Barcelona entre el 1901 i el 1918” a Revista de Catalunya, No.9 (2021): p. 98-110.