Del cineasta a l'actor; de l'actor al personatge

Del cineasta a l'actor

Divendres 28 Febrer · 10:30

Presentació a càrrec d'A Bao A Qu

Sala Laya

calendario

Divendres 6 Març · 11:00

Presentació a càrrec d'A Bao A Qu

Sala Laya

calendario

FILMOTECA PER A LES ESCOLES

L'ofici d'actor és misteriós i fascinant. Moviment, cos, gest, veu, rostre, mirada, emoció,... Implica un domini tècnic, un treball continuat sobre el propi instrument i sobre les emocions, i té alhora una dimensió intuïtiva. La direcció d'actors també és una de les vessants riques i complexes de l'ofici de cineasta, absolutament decisiva en la construcció dels personatges. 

Què treballem?

  • Diàlegs cineasta-actor/actriu: construcció dels personatges, emocions i posada en escena
  • El treball: text, dicció i entonació; rostre, cos, gest, moviment
  • Concepcions i mètodes del treball actoral

La sessió serà conduïda per un/a cineasta

Inscripcions:

935 565 195 / 198

filmoteca.escoles@gencat.cat