Per què té música el cinema?

El petit polzet

Dimarts 11 Novembre · 10:30

calendario

Dimarts 20 Gener · 10:30

calendario

Dimarts 10 Març · 10:30

calendario

Dimarts 12 Maig · 10:30

calendario

Aquesta sessió vol aconseguir que els nens i nenes comprenguin la importància del so i la música al cinema, així com l'aprenentatge de les denominacions més elementals: banda sonora, leitmotiv, música diegètica i extra diegètica, noms d'alguns instruments i procediments informàtics actuals per composar música.

Aquesta sessió vol aconseguir que els nens i nenes comprenguin la importància del so i la música al cinema, així com l'aprenentatge de les denominacions més elementals: banda sonora, leitmotiv, música diegètica i extra diegètica, noms d'alguns instruments i procediments informàtics actuals per composar música.

Què treballem?
• El canvi de sensacions que introdueix la música en el cinema i la seva utilització en la descripció de les situacions i en el reforç de les imatges;
• La percepció de la música i el so com una forma d’expressar allò que no es mostra a la pantalla;
• La figura del compositor de música de cinema i els seus estris de treball.

Curts sense diàlegs. Intertítols en català.

Inscripcions a: filmoteca.escoles@gencat.cat