Sessió doble: Sobre la marxa i The Secret Life of Edward James

Sobre la marxa (Jordi Morató)
The Secret Life of Edward James (Patrick Boyle)

Dijous 21 Març · 18:30

calendario

Sessió doble del cicle "Paradís perdut" formada per "Sobre la marxa" i "The Secret Life of Edward James"

Sessió doble del cicle "Paradís perdut" formada per "Sobre la marxa" i "The Secret Life of Edward James"

Sessió gratuïta