Sessió doble: 'Sweet and Sour' i 'Evening Shadows', amb presentació a càrrec de Sridhar Rangayan i Karim Ladak

Evening Shadows (Sridhar Rangayan, 2018)

22/08/2018

Com es viu l'homosexualitat en cultures diferents a l'occidental? Una doble sessió que ens permet reflexionar-hi.

Com es viu l'homosexualitat en cultures diferents a l'occidental? Una doble sessió que ens permet reflexionar-hi.