República, Guerra, Dictadura: Foto Fixa Sabaté

05/03/2015 - 30/08/2015

Els autors d’aquestes imatges són onze fotògrafs, entre els quals Antonio Gavilán, Carlos Pérez de Rozas, Emilio Godes, Juan Gyenes i Salvador Torres Garriga. Es tracta de reproduccions actuals de gran qualitat dels negatius originals que es conservaven a Reproducciones Sabaté, un dels laboratoris de fotografia industrial de Barcelona –encara en actiu– on els productors de les pel·lícules dipositaven els negatius de les fotos fixes per a fer-ne reproduccions, tant per a la premsa com per a publicitat. Actualment, el material de Reproducciones Sabaté forma part dels fons documentals de la Filmoteca de Catalunya.

Què s’entén per foto fixa? El terme té dues accepcions diferents: en primer lloc, ens referim a les fotografies que les productores feien per promocionar les pel·lícules. Eren imatges preses en els descansos dels rodatges, que reprodueixen una escena de la pel·lícula o un moment del treball del rodatge, però en les quals es podia modificar el decorat i fins i tot els personatges. En segon lloc, el foto fixa també és el professional que realitza aquestes fotografies, els autors de les imatges que es mostren en l’exposició.

L’exposició, que estarà oberta al públic a partir del proper 5 de març, permet copsar, a través de fotos fixes de rodatges, com en aquells anys convulsos que van passar de la República al franquisme, el cinema representava l’ideal de societat, amb les seves contradiccions i les seves característiques peculiars, il·lustrant el treball, l’oci o les relacions de parella. Un objectiu complementari de la mostra d’aquestes fotografies és reivindicar la figura i la feina del foto fixa, un personatge molt més important en un rodatge del que es considerava fins ara.

 

Àmbits

L'exposició 'República, Guerra, Dictadura. Foto fixa Sabaté' està organitzada en 5 àmbits:

1.- Introducció.

2.- Relació de films exposats.

3.- Qui era el foto fixa?

4.- Característiques destacades del cinema de l’època. 

4.1.- Gèneres 

4.1.2- El drama social
4.1.3- El cinema històric 

4.2.- Arguments

4.2.1.- El drama amb fill rebutjat

4.3.- Recursos dramàtics

4.3.1.- El contrapunt còmic

4.4.- L’estètica 

4.4.1.- Joc de plans
4.4.2.- Minimalisme i Art Déco 

5.- La vida 

5.1.- ... és una festa
5.2.- ... és treballar
5.3.- ... és relació
5.4.- ... és retratar-se

Credits

'República, Guerra, Dictadura. Foto fixa Sabaté' és una producció de: Filmoteca de Catalunya – Institut Català de les Empreses Culturals – Departament de Cultura –Generalitat de Catalunya Comissariat: Miquel Àngel Pintanel Bassets. Coordinació: Irene Vicente Salas i Núria Expósito Ballesté. Ajudant de comissariat: Laura Suárez Garrido. Disseny: Ámbito Zero. Producció: Espai Visual. Audiovisual: Luís Calvo Llácer. Digitalització i tractament fotografies: Pep Parer i Esther Llorca. Producció de fotografies: Sabaté. Correcció, revisió lingüística i traducció: Traducciones y Tratamiento de la Documentación, S.L. Taller conduït per: A Bao A Qu. Les peçes exhibides pertanyen a: Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i a la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol. Agraïments: Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol. Museu d'Història de Catalunya. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Video Mercury S.A.U. Muriel Gómez Pradas. José Miguel Martín Álvarez. Lola Ruiz. Núria F. Rius.