Puzzle

Dijous 27 Octubre · 10:30

calendario

Divendres 3 Març · 11:00

calendario

Un grup de persones d'Amputats Sant Jordi forma l'equip audiovisual del documental. L'experiència de l'amputació és el fil conductor d'aquesta història, que s'explica en primera persona, per les mateixes protagonistes. Es tracta d'una peça que obliga a replantejar-se els valors i la manera que tenim d'afrontar la realitat. Fresca, profunda i directa, aquesta és una història que ensorra la discapacitat i fa una oda a la força davant la vida.

Un grup de persones d'Amputats Sant Jordi forma l'equip audiovisual del documental. L'experiència de l'amputació és el fil conductor d'aquesta història, que s'explica en primera persona, per les mateixes protagonistes. Es tracta d'una peça que obliga a replantejar-se els valors i la manera que tenim d'afrontar la realitat. Fresca, profunda i directa, aquesta és una història que ensorra la discapacitat i fa una oda a la força davant la vida.

Què treballem?

  • El cinema documental com a eina de transformació i denúncia social

  • El procés participatiu en la realització d’un documental 

  • Treballar la discapacitat de forma col·lectiva

*La sessió comptarà amb la presència dels autors i/o alguna persona de l’equip tècnic de la pel·lícula

Es projectarà el film:

Puzzle. Equip Audiovisual Puzzle, Càmeres i Acció. Catalunya, 2015. 60’. Versió original en català i castellà

Inscripcions a: filmoteca.escoles@gencat.cat

Amb la col·laboració de

Càmeres i Acció